Chính sách trả hàng

1)Lưu trình trả hàng 
Để Anh/Chị có thể tận hưởng trải nghiệm mua sắm, trước khi yêu cầu trả hàng xin vui lòng xác nhận những điều kiện dưới đây có phù hợp hay không: 
-Nhận hàng 7 ngày sau xảy ra vấn đề chất lượng; 
-Sản phẩm bao bì hoàn chỉnh; 
-Mã số bao bì trên sản phẩm rõ ràng, không bị trầy rách; 
-Sản phẩm không phải cố ý làm hư, như làm nứt, cào rách, ... và các loại tổn hại về sản phẩm thuộc điều khoản miễn trách nhiệm của chính sách 
-Sản phẩm Anh/Chị muốn trả hàng được mua từ trang của YDUCK? 
-Sau khi xác nhận đã phù hợp 5 điều kiện trên, Anh/Chị đã có thể liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi để tiến hành thủ tục trả hàng! 
Chú thích: Anh/Chị vui lòng đem toàn bộ sản phẩm, phụ kiện, hóa đơn (nếu có) chuyển phát đến địa chỉ mà nhân viên chăm sóc khách hàng chỉ định, đồng thời gửi hóa đơn kèm vào trong hệ thống hậu mãi khách hàng. 
Sau khi nhận được hàng trả về, chúng tôi sẽ chuyển khoản lại cho Anh/Chị trong vòng 3 ngày.
2) Trình tự đổi hàng 
-Người dùng cần phù hợp các điều kiện đổi hàng như máy móc hoạt động không tốt, bằng chứng mua hàng (Số điện thoại đặt hàng hoặc mã đơn hàng) gửi vào hệ thống hậu mãi khách hàng, đồng thời nêu rõ các vấn đề của sản phẩm. 
-Đổi hàng cần chuyển phát theo địa chỉ mà chăm sóc khách hàng chỉ định, đồng thời đính kèm hóa đơn chuyển phát vào trong hệ thống hậu mãi khách hàng. 
-Sau khi Công ty đã kiểm tra và xác nhận tình trạng máy móc không tốt, sẽ tiến hành đổi hàng mới và gửi lại cho khách hàng. 
-Sau khi đã nhận được sản phẩm trả, chúng tôi sẽ tiến hành gửi lại hàng cho Anh/Chị trong vòng 3 ngày làm việc. Anh/Chị vui lòng luôn mở điện thoại, để nhân viên chuyển phát nhanh có thể liên lạc. 
  
3) Trình tự sửa chữa 
-Làm đơn sửa chữa trên hệ thống hậu mãi khách hàng, sau đó gửi sản phẩm xảy ra vấn đề gửi về địa chỉ mà chăm sóc khách hàng chỉ định, đợi Công ty sửa chữa. 
-Sản phẩm trong thời gian bảo hành sẽ không thu bất cứ khoản chi phí sửa chữa nào. 
-Sản quá thời gian bảo hành mà bị hư hại, sẽ căn cứ theo mức giá sửa chữa của Công ty đề ra. 
  
4)Những điều cần chú ý khi đổi máy và sửa chữa 
-Sản phẩm Anh/Chị cần đổi hoặc sửa chữa phải được xác định mua từ www.YDUCK.COM
-Máy móc hư sẽ đổi máy móc, phụ kiện hư sẽ đổi phụ kiện, báo bì đóng gói không bao đổi. 
- Đối với các sản phẩm có dấu hiệu hư hại từ bên ngoài, sẽ không bao đổi, mà sẽ tiến hành sửa chữa. 
- Nếu sản phẩm ngừng sản xuất và không có máy thay thế, sẽ dùng sản phẩm mới tương đương để đổi. 
- Tùy sản phẩm sẽ tặng phụ kiện riêng, sản phẩm khuyến mãi sẽ không nằm trong phạm vị bao đổi và sửa chữa. 
-Nếu sản phẩm Anh/Chị mua cần sửa chữa hoặc kiểm tra, xin vui lòng chuẩn bị sẵn số liệu về máy móc. YDUCK sẽ không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị hư hại mà mất thông tin. 
Hệ thống ghi chép lịch sử mua sắm và số điện thoại, địa chỉ đặt hàng là bằng chứng tốt nhất để được hưởng sự phục vụ. Anh/Chị xin vui lòng bảo quản kĩ, mỗi lần có nhu cầu hậu mãi khách hàng cần chuẩn bị để cung cấp! 
-Nếu Anh/Chị không thể cung cấp thông tin như trên, hoặc thông tin ghi chép trên hệ thống và vấn đề của sản phẩm không hợp lệ, bị tẩy xóa, mờ, không thể nhận dạng. Khi đó sản phẩm có vấn đề sẽ không thể nhận được sự phục vụ hậu mãi khách hàng từ YDUCK.COM